- -

2030-ЖЫЛГА КАРАТА СПИД ЭПИДЕМИЯСЫН ТОКТОТУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ- БАР.

Пресс-релизы

Пресс-релиз:2030-ЖЫЛГА КАРАТА СПИД ЭПИДЕМИЯСЫН ТОКТОТУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ- БАР.

 

Бишкек, 24-июль 2023-жыл. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ жана СПИД боюнча (ЮНЭЙДС) Биргелешкен программасы 2023-жылга карата СПИД эпидемиясынын тенденциялары боюнча: «СПИДди токтотуу жолу» глобалдык баяндаманын жыйынтыктарын сунуштады.

 

Чыгыш Европада жана Борбордук Азияда мурдагыдай эле ВИЧ жана СПИДдин жаңы учурларынын кескин өсүшү байкалууда. 2010-жылдан бери бул көрсөткүч 49 пайызга өскөн. 2023-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын 12 779 учуру катталган. ВИЧ инфекциясынын 90%дан ашыгы жыныстык жол менен жугат.

 

ЮНЭЙДСтин өлкө боюнча директору Мээрим Сарыбаева төмөнкү маалыматтар менен бөлүштү: «Отчетто белгиленгендей жыйырма жыл мурун глобалдык СПИД эпидемиясын жеңүүгө мүмкүн эместей сезилген. Жыл сайын 2,5 миллиондон ашык адам ВИЧ-инфекциясын жуктуруп алган, натыйжада СПИД жылына 2 миллион адамдын өмүрүн алып кеткен, ал эми бүгүнкү күндө натыйжалуу дарылоо жана алдын алуу миллиондогон адамдардын, анын ичинде Кыргызстанда миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калууда”.

 

2010-жылдан 2022-жылга чейин аялдар арасында ВИЧтин жаңы инфекциясынын азайышынын жана дарылоонун кеңири жайылуусунан улам дүйнө жүзү боюнча балдардын арасында жаңы ВИЧ инфекцияларынын жылдык саны 58% га азайып, 130 000 [90 000–210 000] болуп, 1980-жылдардан берки эң төмөнкү көрсөткүч болду. 2000-жылдан бери ВИЧтин вертикалдуу жугушун профилактикалоо программалары балдардын арасында 3,4 миллион жаңы ВИЧ инфекциясын алдын алды.

2022-жылы СПИД эпидемиясын токтотууга колдоо көрсөтүү жана инвестициялоодон улам дүйнө жүзү боюнча ВИЧ менен жашаган кош бойлуу жана бала эмизген аялдардын 82

пайызы антиретровирустук терапия алышкан, мисалга алсак, ага салыштырмалуу 2010-жылы аялдардын 46 пайызы гана дарылануудан өткөн. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында

2010-жылдан 2022-жылга чейин балдар арасында ВИЧ-инфекциясынын жаңы учурлары 58 пайызга кыскарган, бул 1980-жылдардан берки эң төмөнкү көрсөткүч.

ЮНЭЙДС эпидемияны 2030-жылга чейин токтотууну көздөйт, бирок бул үчүн чечкиндүү иш-аракет талап кылынат. Азыр СПИДди жок кылуу мүмкүнчүлүгү бар, дейт ЮНЭЙДС. Бул үчүн «саясий эркти көрсөтүү жана ВИЧке каршы артыкчылыктуу жана туруктуу чараларды инвестициялоо» маанилүү.

 

 

2022-жылга карата дүйнөлүк статистика:

Дүйнөдө 39 миллион адам ВИЧ менен жашаган

29,8 миллион адам антиретровирустук терапия алышкан

1,3 миллион адам ВИЧке чалдыккан

630 миң адам СПИД менен байланышкан оорудан каза болгон.

Кошумча маалымат жана отчеттун электрондук версиясы үчүн ЮНЭЙДСтин өлкө боюнча директору Мээрим Сарыбаева менен байланышыңыз: SarybaevaM@unaids.org, тел: +996 312 624201

 

Пресс-релиз: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКОНЧИТЬ С ЭПИДЕМИЕЙ СПИДа к 2030 году – ЕСТЬ.

 

Бишкек, 24 июля 2023 г. В Бишкеке Объединенная программа ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) презентовала результаты нового Глобального доклада о тенденциях эпидемии

 

СПИДа в 2023: «Путь к победе над СПИДом».

 

В Восточной Европе и Центральной Азии по-прежнему отмечается резкий рост числа новых случаев ВИЧ и СПИДа. С 2010 года этот показатель вырос на 49 процентов. В Кыргызстане на 01.07.2023 года зарегистрировано 12 779 случаев ВИЧ. Более 90% случаев ВИЧ передается половым путем.

 

Страновой директор ЮНЭЙДС, Мээрим Сарыбаева поделилась информацией: «В отчете отмечено, что два десятилетия назад глобальная эпидемия СПИДа казалась не решаемой. Ежегодно более 2,5 миллионов человек были инфицированы ВИЧ, и в результате СПИД уносил 2 миллиона жизней в год, а сегодня эффективное лечение и профилактика спасают миллионы жизней людей в том числе и тысячи жизней в Кыргызстане».

 

В период с 2010 по 2022 год благодаря сокращению числа новых случаев ВИЧ среди женщин и более широкому охвату лечением, ежегодное число новых случаев ВИЧ среди детей во всем мире снизилось на 58% до 130 000 [90 000-210 000], что является самым низким показателем с 1980-х годов. С 2000 года программы профилактики вертикальной передачи ВИЧ позволили предотвратить 3,4 миллиона новых случаев ВИЧ среди детей.

 

В 2022 году благодаря поддержке и инвестированию в прекращение эпидемии СПИДа 82 процента беременных и кормящих женщин, живущих с ВИЧ во всем мире, получали антиретровирусную терапию, по сравнению с 2010 годом, когда только 46 процентов женщин получали лечение. Принятые меры привели к сокращению числа новых случаев ВИЧ среди детей на 58 процентов с 2010 по 2022 годы, что является самым низким показателем с 1980-х годов.

 

ЮНЭЙДС ставит перед собой цель завершение эпидемии до 2030 года, но для этого необходимо принятие решительных мер. Сейчас есть шанс покончить со СПИДом, заявляют в

ЮНЭЙДС. Для этого важно «проявить политическую волю и инвестировать в приоритетные и надежные меры противодействия ВИЧ».

 

Глобальная статистика на 2022 год:

39 миллионов человек в мире жили с ВИЧ

29,8 миллиона человек получали антиретровирусную терапию

1,3 миллиона человек инфицировались ВИЧ

630 тысяч человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

За дополнительной информацией и версией доклада в электронном виде обращаться к страновому директору ЮНЭЙДС, Мээрим Сарыбаевой: SarybaevaM@unaids.org, тел: +996 312 624201

Twitter facebook

Последние события