- -

Пресс-релиз:Кыргыз Республикасынын медициналык колледждеринин окуу пландарына базалык скринингди киргизүү боюнча маалыматтык семинар

Пресс-релизы

Пресс-релиз:Кыргыз Республикасынын медициналык колледждеринин окуу пландарына базалык скринингди киргизүү боюнча маалыматтык семинар:

2021-жылдан 2024-жылга чейин Чүй облусунун Сокулук районунун аймагында аялдардын ден соолугун коргоо боюнча Кыргызстандагы “Чек арасыз дарыгерлер-Швейцария” эл аралык медициналык гуманитардык уюмунун пилоттук программасы ишке ашырылууда.Долбоор Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 07.09.21 № 1223 “ Сүт безинин рагына жана жатын моюнчасынын рагына каршы күрөшүү программасын ишке ашыруу жана аялдардын ден соолукту коргоо кызматтарын көрсөтүү жөнүндө” буйругуна ылайык Сокулук районундагы саламаттыкты сактоо уюмдарынын деңгээлинде ишке ашырылууда.Долбоор тездетилген скрининг аркылуу сүт безинин жана жатын моюнчасынын рагын эрте алдын алуу аркылуу программасына жана башка аялдардын ден соолук кызматтарына жетүүнү жакшыртууга багытталган.Долбоордун өзгөчөлүгү скринингдик милдеттерди медайымдарга өткөрүп берүүдө. Медайымдар анамнезди алуу, сүт безин пальпациялоо жана уксус кычкылтегин колдонуу менен жатын моюнчасын визуалдык текшерүү аркылуу скринингди жүргүзүшөт (VIA тест).Репродуктивдүү системанын залалдуу шишиктери (жатын моюнчасынын рагы жана сүт безинин рагы) аялдардын рак оорусунун түзүлүшүндө эң кеңири таралган. Сүт безинин рагы заманбап онкологиянын актуалдуу көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат. Жатын моюнчасынын рагы да кеч диагноз коюлгандыктан онкопатологиянын түзүлүшүндө алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Алсак, Кыргызстанда оорулардын түзүлүшүндө эмчек рагы 19,2%ды түзүп, биринчи орунда турат, өз кезегинде жатын моюнчасынын рагы 14,7%ды түзүп, экинчи орунда турат (2018-ж.).Долбоор аяктагандан кийин рак оорусунун алдын алуу боюнча иш-аракеттеринин туруктуулугун камсыз кылуу үчүн MSF Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин келечектеги баштапкы медициналык кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу үчүн өлкөнүн медициналык колледждеринин типтүү окуу пландарына базалык скринингди киргизүү демилгесин көтөрдү.6-март, 2024-жыл Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин колдоосу менен жана MSFтин катышуусу менен республиканын түндүк аймактарындагы медициналык колледждер үчүн сүт безинин рагы жана жатын моюнчасынын рагына алдын алуу скринингдин маанилүүлүгү боюнча маалыматтык окутуу семинары уюштурулду, анткени 2024-окуу жылында Кыргыз Республикасынын медициналык колледждеринин окуу пландарына киргизүү пландаштырылууда. Ушул эле семинарды түштүк аймагындагы медициналык колледждердин катышуусунда үстүбүздөгү жылдын 13-мартында Ош шаарында өткөрүү пландалууда.Алардын ичинен “Медициналык билим берүүдөгү реформалар” долбоорунун 5 пилоттук медициналык колледжи, тактап айтканда, А. Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжи, Нарын, Токмок, Ош жана Өзгөн медициналык колледждери пилоттук демилгенин алкагында жаңы 2024-окуу жылында 3-курстун студенттерин жаңыланган программа боюнча окута башташат.MSF аялдардын ден соолугун сактоо максатында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо системасына негизги скринингдик көндүмдөрдү өткөрүп берүүгө кызыкдар, анткени, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030 жылдарга калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүү "Дени сак адам - өнүккөн өлкө" программасына ылайык, калктын саламаттыгын сактоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багытына кирип, өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат.

Датасы: 13-март, 2024-жыл

Дареги: Ош ш., Ленин көч., 189/2, Rayan мейманканасы

Raushan Kerimalieva| Communications and External Relations Manager

Médecins Sans Frontières | Operational Center of Geneva (OCG) | MSFCH - Kyrgyzstan

142/2 & 4, Gorkiy st, Bishkek Mobile: +996 557 221 228

Email / Skype msfch-kyrgyzstan-homsupport@geneva.msf.org<mailto:msfch-kyrgyzstan-homsupport@geneva.msf.org>

Don't print if you don't need

[cid:image001.png@01DA751F.E813D220]

Пресс-релиз:Информационный семинар по внедрению базового скрининга в типовые учебные программы медицинских колледжей КР

С 2021 по 2024гг. международная медицинская гуманитарная организации «Врачи без границ-Швейцария» в Кыргызстане (MSF) на территории Сокулукского района Чуйской области реализует пилотную программу по охране женского здоровья.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с приказом МЗ КР №1223 от 07.09.21 «О реализации программы по борьбе с раком молочной железы и раком шейки матки и предоставлении услуг по охране здоровья женщин на уровне организаций здравоохранения Сокулукского района».

Целью проекта является улучшение доступа к программе борьбы с раком молочной железы (РМЖ) и раком шейки матки (РШМ) и другим услугам по охране женского здоровья путем ранней профилактики РМЖ и РШМ с помощью ускоренного скрининга женщин, а его уникальность - в перераспределении полномочий между врачами и медицинскими сестрами, при котором осмотр молочной железы и шейки матки проводится медсестрами путем сбора анамнеза, пальпирования молочной железы и визуального осмотра цервикального канала с использованием уксусной кислоты (VIA тест).

Злокачественные опухоли репродуктивной системы – РМЖ и РШМ являются наиболее частыми в структуре онкологической заболеваемости женщин. Проблема РМЖ является одной из актуальных проблем в современной онкологии. РШМ также занимает одно из лидирующих мест в структуре онкопатологии, что также связано с поздней диагностикой. Так, в структуре заболеваемости населения Кыргызстана РМЖ занимает первое место, что составляет 19,2 %, в свою очередь, РШМ стоит на втором месте, составляя 14,7 % (2018г.).

В целях обеспечения устойчивости мероприятий проекта по ранней профилактике РМЖ И РШМ после его завершения, MSF выступил с инициативой о внедрении базового скрининга в типовые учебные программы медицинских колледжей КР для повышения потенциала будущих медицинских работников первичного звена МЗ КР.

 6 марта 2024г. при поддержке МЗ КР и при участии MSF для медколледжей северных регионов республики был организован информационно-обучающий семинар о важности раннего скрининга на РМЖ и РШМ, так как уже в 2024 учебном году планируется его внедрение в типовые учебные программы медколледжей КР. Этот же семинар с участием медколледжей южного региона запланирован 13.03.24 в г. Ош.

Из них 5 пилотных медколледжей проекта «Реформы в медицинском образовании», а именно: Бишкекский медицинский колледж им. А. Молдогазиева, Нарынский медицинский колледж, Токмокский медицинский колледж, Ошский медицинский колледж, Озгонский медцинский колледж начнут обучение студентов 3-го курса по обновленной программе в новом 2024 учебном году в рамках экспериментальной инициативы.  Остальные медколледжи приступят к реализации обучающего курса по базовому скринингу для студентов 2-го курса в 2025г. согласно утвержденной учебной программе

MSF заинтересован в передаче навыков базового скрининга системе здравоохранения КР с целью сохранения здоровья женщин, поскольку, согласно Программе Правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030гг "Здоровый человек - процветающая страна", здоровье населения является приоритетом государственной политики в Кыргызской Республике, так как является одним из показателей социально-экономического развития страны.

Дата: 13.03.34,Адрес: г. Ош, ул. Ленина, 189/2/, отель «Rayan»

 

Twitter facebook

Последние события