- -

Пресс-РЕЛИЗ Кадамжайдагы районундагы адамдын ден-соолугуна карата тобокелчиликти баалоо иш-чаралары – жергиликтүү саламаттык сактоону жакшыртуудагы чечкиндүү кадам

Пресс-релизы

                                                                                                             

Тегерек стол – 27 апрель 2021 ж., Кадамжай ш., Кыргыз Республикасы


                                                                                                    Пресс-РЕЛИЗ

Кадамжайдагы районундагы адамдын ден-соолугуна карата тобокелчиликти баалоо иш-чаралары – жергиликтүү саламаттык сактоону жакшыртуудагы чечкиндүү кадам.

    Кадамжай шаарында 2021-жылдын 27-апрелинде Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясында тегерек стол өттү, бул тегерек столго Акимдин милдетин аткаруучу, райондук саламаттыкты сактоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө - Айдаркен жана Чувай аймактарында жүргүзүлгөн адамдын ден-соолугуна карата тобокерчиликти баалоо боюнча алдын ала жыйынтыктары менен тааныштыруу жана аларды талкуулоо болду. Адамдын ден соолугуна карата тобокелчиликти баалоо изилдөөсү “Чек арасыз дарыгерлер” эл аралык медициналык гуманитардык уюму, TerraGraphics эл аралык фонду (TIFO) жана дарылоо жана алдын алуу боюнча саламаттыкты сактоо уюмдары менен биргеликте жүргүзүлдү.

Аталган тобокелчиликти баалоо иш-чарасы, айлана-чөйрөдөгү топуракта, сууда жана тамак-ашта оор металлдардын жогорку өлчөмдөгү аймактарын жана анын адамдын ден-соолугуна болгон таасирин аныктоого өбөлгө түздү. Баалоо иштери оор металлдар (мисалы: сымап, мышьяк) адамдын денесине кайсы булактар аркылуу киргени жана кайсы аймактар жана жамааттар аярлуу катмар катары эсептелинээри жөнүндө пайдалуу маалыматтарды берет. Бул маалыматтар саламаттыкты сактоо органдарына адамдардын ден-соолугуна тийгизген таасирин азайтуу боюнча чараларды жана туура жашоо образына басым жасоого жардамчы боло алат.

Кадамжайдагы “Чек арасыз дарыгерлер” уюмунун медицина боюнча координатору Сталбек Айылчиев: “Адамдын ден-соолугуна карата тобокелчиликти баалоонун алгачкы жыйынтыктары көрсөткөндөй, оор металлдардын таасири чоң кишилер үчүн төмөн болгон менен, балдар үчүн бул кыйла жогору болушу мүмкүн. Балдар, балким, оор металлдарга көбүрөөк дуушар болушат, анткени балдардын физиологиялык өнүгүүсү дене салмагы менен байланыштуу болгон үчүн булганган топуракта өскөн жашылчалар аркылуу жогорку концентрацияда көбүрөөк таасирленүүгө алып келет." – дед билдирди.

Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социялдык өнүктүрүү министрлиги 2019-жылдын 26-мартындагы КР ССжанаСӨМнин №205-жарлыгын ишке ашыруунун алкагында, “Чек арасыз дарыгерлер” уюму май айында Айдаркен жана Чаувай тургундарынын организминде болгон оор металдарга биомониторинг жүргүзүүнү пландаштырууда. Биомониторингди ишке ашыруу үчүн Кыргызстанды Этикалык кеңешинин макулдугу алынган жана изилдөөнүн протоколуна жакшы корутунду берилди. Калк арасында атайын тандоо жүрүп, алардан бомониторингке катышууга жана адамдын денесинде болгон оор металлдарды аныктоо үчүн кан жана заара үлгүлөрүн алууга ар биринен өзүнчө атайын макулдук формасы толтурулуп, кошумча маалымат менен камсыз болушат. Изилдөөнүн жыйынтыктары сентябрь айында маалым болот жана жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдары үчүн сунуштарды иштеп чыгууга жардам берет.

Медицина илимдеринин доктору, профессор – Шаршенова А.А.: «Адамдын ден-соолугуна оор металлдардын тийгизген таасирин түшүнүү – бул алардын терс таасирлерин төмөндөтүүгө, ар кандай оорулардын алдын алуу жана алгачкы этабында көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.” – деп өзүнүн пикирин билдирди.

Кыргызстандагы “Чек арасыз дарыгерлер” уюмунун башчысы Кевин Коппок: “Калктын ден-соолугун коргоо ишмердүүлүгү жергиликтүү өкмөт жана Айдаркен менен Чаувай аймактарынын коомчулугу менен тыгыз байланышта ишке ашууда жана жыйынтыгында жеке инсандар же жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдары менен кабыл алына турган иш-чараларды сунуштоо аркылуу жагымсыз факторлорду азайтуу максатын көздөйт",- деп кошумчалады.

 

Чек арасыз дарыгерлер” Кыргызстанда 1996-жылдан бери иштеп келет. Ош облусунун Кара-Суу районунда “Чек арасыз дарыгерлер” дарыга туруктуу кургак учуктун диагностикасынын жана дарылоонун жаңы инновациялык методдорун, анын ичинде милдеттенмелерди колдоо максатында видео-көзөмөлдөө жүргүзүлгөн, ошондой эле жаңы, аз ууланган жана дарыны кыскараак ичүүчү схемаларды жайылтууга жана оору учурларын аныктоосун өркүндөткөн. Акыркы беш жылдан бери “Чек арасыз дарыгерлер” Кадамжай районунда медициналык жардам көрсөтүп келишет, анткени айрым өнөкөт оорулардын көрсөткүчү өлкө боюнча бул аймакта жогорку деңгээлди көрсөткөн. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен тыгыз иштешип, биздин командаларыбыз райондук саламаттыкты сактоо органдарына диабет, гипертония жана аз кандуулукту текшерүүдө, диагностикада жана алдын алууда көмөктөшөт. Өткөн жылы COVID-19 илдети менен күрөшүүдө да, “Чек арасыз дарыгерлер” ооруканаларда бейтаптардын санын төмөндөтүү максатында Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунда орточо жана жеңил оорулууларга үй шартында жардам көрсөтүү программасын башташкан. Бул программа Кадамжай районунда дагы ишке ашырылды. COVID-19 үй шартында дарылоо ишмердүүлүгү өлкөдө биринчилерден болуп жана ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте ишке ашырылды.

 

Круглый стол – 27 апреля 2021 г., г.Кадамжай, Кыргызская Республика                                                                                                                                

                                                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

                       Оценка рисков для здоровья человека в Кадамжайском районе - важный шаг в улучшении показателей здоровья сообществ

 

    В г. Кадамжай - 27 апреля 2021 года в государственной администрации Кадамжайского района прошел Круглый стол, в работе которого приняли участие и.о. Аким и представители районных органов здравоохранения. На встрече были представлены и обсуждены предварительные результаты оценки рисков для здоровья человека, проведенной в местности Айдаркен и Чаувай. Исследование по оценке рисков на здоровье человека проведено в сотрудничестве с международной медицинской гуманитарной организацией MédecinsSansFrontières/«Врачи без границ», TerraGraphicsInternationalFoundation (TIFO) и лечебно-профилактическими организациями здравоохранения.

Данная оценка риска способствовала определению зон наибольшего преобладания тяжелых металлов в объектах окружающей среды, включая почву, воду и продукты питания, а также выявлению путей попадания и их потенциального воздействия на здоровье человека. Оценка дает полезную информацию о том, как тяжелые металлы, (например, ртуть и мышьяк) попадают в организм человека, и какие районы и сообщества являются наиболее уязвимыми. Эта информация может иметь жизненно важное значение, помогая органам здравоохранения определять меры и модели поведения для смягчения воздействия на здоровье человека.

«Первоначальные результаты оценки риска для здоровья человека показывают, что, хотя для взрослых риск воздействия тяжелых металлов может быть низким, для детей он может быть значительно выше. Дети, вероятно, больше подвержены влиянию тяжелых металлов ввиду особенностей физиологического развития связанной с их массой тела, которая делает их более подверженными воздействию более высоких концентраций через потребление овощей из загрязненной почвы» - высказал мнение Сталбек Айылчиев, медицинский координатор организации «Врачи без границ» в городе Айдаркен.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации Указания МЗ КР № 205 от 26.03.2019, в сотрудничестве с организацией «Врачи без границ» планирует в мае проведение биомониторинга на наличие тяжелых металлов в организме человека, жителей Айдаркена и Чаувай. Для проведения биомониторинга от Совета по этике Кыргызстана получено одобрение и дано положительное заключение на протокол исследования. Будет проведена выборка лиц, у которых будет запрошено форма информированного согласия для участия в биомониторинге и определения наличия тяжелых металлов в пробах крови и мочи. Результаты исследования будут доступны в сентябре и помогут разработать рекомендации для местных органов здравоохранения.

«Понимание наличия риска воздействия тяжелых металлов на здоровье человека, позволит предупредить и уменьшить их негативное воздействие прежде и на ранних стадиях, до развития заболеваний. Биомониторинг относится к современным направлениям профилактической медицины» - высказала мнение доктор медицинских наук, профессор Шаршенова А.А.

«Деятельность по охране здоровья человека проводится в тесном сотрудничестве с местными государственными органами и сообществами Айдаркен и Чувай, чтобы определить и предложить меры, которые могут быть приняты как отдельными лицами, так и местными лечебно-профилактическими организациями здравоохранения для профилактики и уменьшения влияния неблагоприятных факторов на здоровье», - добавил Кевин Коппок, глава организации «Врачи без границ» в Кыргызстане. «Мы хотим поблагодарить все местные власти и Министерство здравоохранения за их приверженность делу и стремление улучшить здоровье местных сообществ».

 

Врачи без границ /MSF работает в Кыргызстане с 1996 года. В Кара-Сууйском районе Ошской области организация «Врачи без границ» помогла внедрить новые и инновационные методы диагностики и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, включая лечение под видеонаблюдением для поддержки приверженности, а также продвигала новые, менее токсичные и более короткие схемы приема лекарств и их деятельность помогла улучшению выявления случаев заболевания. Последние пять лет организация «Врачи без границ» оказывает медицинскую помощь в Кадамжайском районе, где показатели некоторых хронических заболеваний являются одними из самых высоких в Кыргызстане. Работая в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, наши команды поддерживают районные органы здравоохранения в проверке, диагностике и профилактике заболеваний, включая диабет, гипертонию и анемию.

Когда в прошлом году COVID-19 достиг пика в Кыргызстане, организация «Врачи без границ» открыла программу ухода на дому для пациентов с умеренной и легкой степенью тяжести заболевания в Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области для предотвращения переполнения больниц. Эта программа также осуществлялась в Кадамджайском районе. Лечение COVID-19 на дому было первым в стране, и оно было внедрено в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.


Twitter facebook

Последние события